GMINA - DASZYNA

SPIS MIEJSC ODBIORU ODPADÓW Z PODZIAŁEM NA TRASY
TRASA
MIEJSCE ODBIORU
11
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14

LEGENDA

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI