ZABUDOWA WIELORODZINNA

SPIS MIEJSC ODBIORU ODPADÓW Z PODZIAŁEM NA TRASY
TRASA
MIEJSCE ODBIORU

LEGENDA

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI