ZABUDOWA WIELORODZINNA

DATY ODBIORU ODPADÓW
Dzisiaj: 2022-12-05 04:31
2022-12-28
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-12-14
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
ODBIORY ARCHIWALNE
2022-11-28
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-11-14
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-10-28
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-10-12
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-09-30
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-09-16
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-08-31
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-08-17
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-07-29
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-07-15
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-06-29
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-06-15
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-05-31
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-05-17
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-04-26
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-04-04
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-03-22
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-03-08
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-03-01
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-02-22
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-02-01
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

LEGENDA

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI