STARA ŻELAZNA

DATY ODBIORU ODPADÓW
Dzisiaj: 2024-07-13 21:16
2024-12-09
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-12-09
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-12-02
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-11-12
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-11-04
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-10-14
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-10-10
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-10-08
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-10-08
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-09-17
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-09-16
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-09-11
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-09-03
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-09-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-08-19
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-08-19
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-08-09
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-08-05
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-08-01
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-07-18
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-07-16
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-07-15
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
ODBIORY ARCHIWALNE
2024-07-09
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-07-09
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-07-04
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-07-01
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-06-19
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-06-17
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-06-17
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-06-05
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-06-03
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-05-21
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-05-20
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-05-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-05-07
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-05-06
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-04-19
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-04-17
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-04-16
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-04-05
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-04-03
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-04-02
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-04-02
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-03-13
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-03-04
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-03-01
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-02-09
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-02-01
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-01-15
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-01-12
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-01-02
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-01-02
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

LEGENDA

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI