SIEDLEW

DATY ODBIORU ODPADÓW
Dzisiaj: 2024-07-13 21:03
2024-12-24
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-12-18
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-12-13
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-11-21
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-11-19
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-10-22
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-10-18
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-10-18
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-10-17
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-09-24
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-09-18
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-09-18
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-09-10
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-09-04
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-08-21
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-08-20
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-08-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-08-07
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-08-06
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-07-25
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-07-24
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-07-19
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
ODBIORY ARCHIWALNE
2024-07-12
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-07-12
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-07-11
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-07-05
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-06-27
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-06-21
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-06-20
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-06-13
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-06-07
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-05-24
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-05-23
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-05-17
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-05-10
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-05-09
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-04-24
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-04-23
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-04-22
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-04-09
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-04-08
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-04-05
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-04-05
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-03-21
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-03-12
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-03-07
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-02-23
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-02-06
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-01-26
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-01-23
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-01-05
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-01-05
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

LEGENDA

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI