KRĘŻLEWICE

DATY ODBIORU ODPADÓW
Dzisiaj: 2024-07-13 20:56
2024-12-12
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-12-12
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-12-09
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-11-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-11-13
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-10-15
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-10-11
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-10-11
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-10-11
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-09-19
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-09-16
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-09-12
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-09-05
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-09-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-08-20
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-08-19
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-08-12
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-08-08
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-08-01
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-07-18
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-07-18
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-07-17
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
ODBIORY ARCHIWALNE
2024-07-10
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-07-10
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-07-04
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-07-03
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-06-19
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-06-18
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-06-18
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-06-05
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-06-04
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-05-22
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-05-21
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-05-15
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-05-08
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-05-07
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-04-19
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-04-19
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-04-18
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-04-05
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-04-05
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-04-03
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-04-03
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-03-14
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-03-04
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-03-04
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-02-15
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-02-02
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-01-19
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-01-16
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-01-03
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-01-03
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

LEGENDA

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI