PARKOWA

DATY ODBIORU ODPADÓW
Dzisiaj: 2023-06-06 15:54
ODBIORY ARCHIWALNE
2022-12-29
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-12-22
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-12-22
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-12-20
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-12-05
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-11-29
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-11-24
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-11-24
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-11-18
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-11-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-10-27
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-10-24
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-10-24
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-10-21
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-10-14
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-10-07
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-10-03
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-09-30
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-09-22
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-09-22
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-09-21
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-09-16
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-09-07
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-09-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-08-31
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-08-23
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-08-22
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-08-22
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-08-17
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-08-09
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-08-01
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-07-29
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-07-22
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-07-20
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-07-20
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-07-15
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-07-08
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-07-01
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-06-29
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-06-22
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-06-21
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-06-20
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-06-20
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-06-08
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-06-07
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-05-24
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-05-20
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-05-18
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-05-18
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-05-18
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-05-10
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-05-06
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-04-27
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-04-26
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-04-20
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-04-20
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-04-19
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-04-13
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-04-04
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-03-25
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-03-18
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-03-18
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-03-18
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-03-03
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-02-25
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-02-18
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-02-18
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-02-18
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-02-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-01-28
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-01-19
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-01-19
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-01-18
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-01-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

LEGENDA

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI