3-GO MAJA

DATY ODBIORU ODPADÓW
Dzisiaj: 2023-06-06 13:50
ODBIORY ARCHIWALNE
2022-12-29
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-12-22
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-12-22
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-12-16
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-12-05
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-11-29
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-11-24
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-11-24
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-11-16
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-11-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-10-27
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-10-25
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-10-24
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-10-24
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-10-14
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-10-11
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-10-03
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-09-30
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-09-23
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-09-22
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-09-22
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-09-16
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-09-09
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-09-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-08-31
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-08-24
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-08-22
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-08-22
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-08-17
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-08-10
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-08-01
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-07-29
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-07-25
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-07-20
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-07-20
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-07-15
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-07-11
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-07-01
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-06-29
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-06-24
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-06-21
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-06-20
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-06-20
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-06-10
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-06-07
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-05-27
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-05-26
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-05-20
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-05-18
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-05-18
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-05-13
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-05-06
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-04-28
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-04-26
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-04-20
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-04-20
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-04-19
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-04-14
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-04-04
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-03-25
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-03-18
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-03-18
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-03-16
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-03-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-02-25
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-02-18
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-02-18
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-02-16
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-02-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-01-28
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-01-19
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-01-19
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-01-17
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-01-03
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

LEGENDA

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI