WIOSENNA

DATY ODBIORU ODPADÓW
Dzisiaj: 2023-12-01 03:29
ODBIORY ARCHIWALNE
2022-12-28
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-12-14
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-12-09
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-12-09
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-12-05
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-11-28
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-11-14
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-11-09
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-11-09
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-11-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-10-26
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-10-20
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-10-14
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-10-11
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-10-11
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-10-06
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-10-03
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-09-26
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-09-19
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-09-16
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-09-12
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-09-12
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-09-05
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-09-05
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-09-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-08-26
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-08-18
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-08-17
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-08-12
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-08-12
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-08-04
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-08-01
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-07-26
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-07-18
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-07-15
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-07-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-07-14
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-07-04
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-07-01
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-06-28
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-06-21
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-06-16
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-06-15
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-06-15
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-06-07
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-06-02
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-05-25
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-05-20
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-05-19
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-05-16
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-05-16
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-05-06
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-05-05
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-04-25
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-04-19
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-04-15
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-04-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-04-14
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-04-04
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-04-01
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-03-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-03-14
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-03-03
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-03-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-02-24
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-02-24
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-02-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-02-14
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-02-03
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-02-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-01-27
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-01-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-01-14
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-01-04
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-01-03
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

LEGENDA

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI