POŁUDNIOWA

DATY ODBIORU ODPADÓW
Dzisiaj: 2024-07-13 20:58
2024-12-30
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-12-12
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-12-10
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-12-02
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-12-02
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-11-28
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-11-13
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-11-12
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-11-04
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-11-04
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-10-31
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-10-21
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-10-17
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-10-07
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-10-03
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-10-02
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-10-02
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-09-27
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-09-20
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-09-16
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-09-06
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-09-02
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-09-02
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-09-02
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-08-29
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-08-21
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-08-14
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-08-07
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-08-02
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-08-02
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-08-01
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-07-30
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-07-19
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-07-15
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
ODBIORY ARCHIWALNE
2024-07-05
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-07-02
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-07-02
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-07-01
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-06-27
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-06-21
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-06-17
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-06-07
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-06-06
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-06-06
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-06-03
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-05-29
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-05-21
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-05-20
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-05-07
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-05-06
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-05-06
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-05-06
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-04-30
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-04-18
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-04-17
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-04-04
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-04-03
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-04-02
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-04-02
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-03-28
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-03-11
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-03-06
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-03-01
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-03-01
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-02-29
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-02-12
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-02-07
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-02-01
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-02-01
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2024-01-30
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2024-01-10
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2024-01-08
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2024-01-03
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2024-01-03
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY

LEGENDA

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI