MICKIEWICZA

DATY ODBIORU ODPADÓW
Dzisiaj: 2023-06-06 13:49
ODBIORY ARCHIWALNE
2022-12-28
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-12-15
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-12-09
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-12-09
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-12-05
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-11-28
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-11-15
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-11-09
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-11-09
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-11-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-10-26
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-10-24
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-10-14
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-10-11
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-10-11
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-10-10
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-10-03
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-09-26
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-09-22
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-09-16
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-09-12
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-09-12
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-09-08
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-09-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-08-26
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-08-22
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-08-17
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-08-12
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-08-12
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-08-08
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-08-01
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-07-26
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-07-21
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-07-15
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-07-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-07-14
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-07-07
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-07-01
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-06-28
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-06-23
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-06-21
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-06-15
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-06-15
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-06-09
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-06-07
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-05-25
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-05-25
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-05-20
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-05-16
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-05-16
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-05-11
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-05-06
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-04-25
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-04-25
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-04-19
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-04-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-04-14
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-04-11
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-04-04
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-03-24
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-03-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-03-14
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-03-10
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-03-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-02-24
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-02-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-02-14
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-02-10
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-02-02
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
2022-01-27
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
2022-01-14
METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
2022-01-14
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
2022-01-10
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
2022-01-03
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

LEGENDA

METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
OPAKOWANIA ZE SZKŁA
OPAKOWANIA ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI