Lista Aktualności

Informacje 2022-10-19 14:24:00

Informacja dot. pojemników na odpady, które nie spełniają norm wymaganych prawem.
Informacja dot. pojemników na odpady, które nie spełniają norm wymaganych prawem.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach uprzejmie informuję, że na terenie gmin Krośniewice oraz Daszyna znajdują się pojemniki do opadów, które nie spełniają norm wymaganych prawem. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz. U. z 2021 poz.514) wyroby wprowadzone do obrotu powinny podlegać ocenie zgodności z normami zharmonizowanymi lub gdy producent, bądź upoważniony przedstawiciel wykaże zgodność wyrobu na podstawie innych dowodów.

Zgodnie z powyższym pojemniki powinny posiadać deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich norm zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem: PN-EN 840-1:2013-05.

Posiadane przez niektórych mieszkańców pojemniki nie posiadają ww. deklaracji oraz nie spełniają wymagań Polskich norm dotyczących wymiarów, konstrukcji, bezpieczeństwa oraz są niedostosowane do zaczepienia na grzebieniowych mechanizmach załadowczych w pojazdach specjalistycznych. Odbiory odpadów z takich pojemników, stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników obsługi (przy wykonywaniu czynności opróżnianiu kosza).

W związku z powyższym informujemy, że odbiór odpadów z ww. pojemników nie będzie realizowany do czasu ich wymiany. Zwraca się z prośbą do mieszkańców ww. o wyposażenie nieruchomości w pojemniki spełniające normę PN-EN 840-1:2013-05. 

Czytaj dalej

Informacje 2022-09-23 16:23:00

Akcja „Sprzątanie Świata”
Akcja „Sprzątanie Świata”

W dniu 18 września 2022 roku mieliśmy przyjemność brać udział w akcji „Sprzątania Świata” połączonej z zawodami wędkarskimi w miejscowości Franki. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Do akcji włączyły się dzieci oraz młodzież z powiatu kutnowskiego. 

Czytaj dalej

Informacje 2022-08-31 14:11:00

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Daszyna2022
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Daszyna2022

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta i gminy Daszyna 2022 r. 

Czytaj dalej

Informacje 2022-08-31 13:55:00

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Krośniewice 2022
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów Krośniewice 2022

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta i gminy Krośniewice 2022 r. 

Czytaj dalej

Informacje 2022-03-30 09:45:00

Oferta pracy
Oferta pracy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko kierowcy śmieciarki  z kat. prawa jazdy  C ( mile widziana kat. C+E) i na stanowisko ładowacz nieczystości stałych (pomocnik kierowcy).

Czytaj dalej