Wywóz i unieszkodliwianie odpadów

 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach specjalizuje się w wykonywaniu następujących usług:
- Odbiór i przyjmowanie odpadów komunalnych
- Transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia
- Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne) przeznaczonych do dalszego wykorzystania
- Odbiór odpadów pochodzących z rozbiórki i remontów domów i mieszkań.

 

Odbiór odpadów odbywa się na podstawie zawartej z Naszą firmą umowy lub jednorazowego pisemnego zlecenia, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w dogodnym dla klienta terminie.
Umowę na odbiór odpadów podpisuje się w siedzibie Naszej spółki w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3.
Po podpisaniu umowy klientowi udostępniany jest pojemnik lub kontener do gromadzenia odpadów komunalnych na określonych w umowie warunkach.


Pojemniki, worki oraz kontenery posiadają logo ZUK Krośniewice.

 

 

 

UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest właścicielem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Franki, gm. Krośniewice.
Jest to obiekt nowoczesny i bezpieczny dla środowiska, spełniający wymogi BAT i utrzymywany na najwyższym poziomie technicznym.
Na terenie prowadzony jest ciągły monitoring zgodnie  z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Teren składowiska jest ogrodzony i dozorowany przez całą dobę.

 

 

 

Na terenie składowiska prowadzony jest odzysk biogazu i produkcja energii elektrycznej. Odgazowaniem zamkniętych i przewidzianych do zamknięcia kwater składowiska zajmuje się firma „ENERGIA 3000” Sp. z o.o. z siedzibą w Wolborzu.