Wynajem pojemników i kontenerów

 

 

W przypadku zwiększonej ilości odpadów komunalnych proponujemy naszym klientom usługę dodatkowego wywozu przy pomocy:
- worków o pojemności 120 l
- pojemników o pojemnościach 1100 l oraz 2,2 m3
- kontenerów (odpad komunalny) o pojemnościach 7 oraz 9 m3
- kontenerów (odpady z rozbiórki i remontów domów i mieszkań) o pojemności 4 m3

Na usługę dodatkowego wywozu odpadów z pojemników oraz kontenerów wystawiane jest jednorazowe zlecenie.