Segregacja odpadów

 

 

W ramach selektywnej zbiórki odpadów oferujemy klientom odbieranie posegregowanych odpadów w zestawach workowych lub pojemnikach plastikowych.

Nasi klienci mają do dyspozycji worki o pojemności 120 l w czterech kolorach:
„ŻÓŁTY” służący do gromadzenia tworzyw sztucznych, np. plastik, butelki PET
„NIEBIESKI” służący do gromadzenia makulatury
„ZIELONY” służący do gromadzenia szkła
„BRĄZOWY” służący do gromadzenia odpadów biodegradowalnych

 

Dysponujemy także zestawami pojemników o pojemności 1100 l przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów.

 

 

 

 

 

Posortowane odpady w systemie workowym oraz z pojemników przewożone są na teren składowiska odpadów w m. Franki, gdzie poddawane są dalszemu sortowaniu i magazynowane w przeznaczonych do tego celu wydzielonych boksach.

Aby zmniejszyć ilości odpadów przeznaczonych do składowania w 2009 roku została wybudowana nowoczesna sortownia odpadów zmieszanych.