Pielęgnacja zieleni, koszenie rowów i trawników

 

 

Nasza firma świadczy usługi związane z mechanicznym koszeniem traw i porostów na poboczach

dróg gminnych, ulic lokalnych oraz placach i ogrodach przy wykorzystaniu kosiarek rotacyjnych, bijakowych

oraz przy wykorzystaniu podkaszarek ręcznych.