Obsługa imprez masowych

 

 

W zakresie obsługi imprez masowych zapewniamy:
- wynajem i serwis przenośnych toalet
- wynajem stojaków z workami, pojemników o pojemności 120-1100 l na odpady komunalne oraz odpady segregowane
- wynajem kontenerów KP-7m3 na odpady komunalne