Likwidacja dzikich wysypisk

 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. prowadzi interwencyjne działania w zakresie likwidacji zaśmieconych miejsc przywracając ich pierwotny stan.
W tym celu zbieramy i wywozimy śmieci oraz równamy i plantujemy teren.