Letnie i zimowe utrzymywanie dróg, ulic i placów

 

 

Nasza firma świadczy usługi letniego mechanicznego oczyszczania dróg, ulic i placów sprzętem w postaci zamiatarek.

W zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i placów odgarniamy śnieg przy wykorzystaniu specjalistycznych pługów odśnieżnych.
Likwidacja śliskości jezdni odbywa się przy pomocy piaskarek.