Aktualności

 

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że wszelkie informacje na temat wywozu odpadów, dzierżawy i zakupu pojemników można uzyskać pod numerami telefonów:

/24/ 252-33-60, bądź numerem 603-777-088

 

lub osobiście

w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3

(pokój Nr 2)

 

 

W 2011 roku wybudowaliśmy kolejną kwaterę na odpady przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.