Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa paliw płynnych.pdf

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty - paliwo

 

 

INFORMACJA z otwarcia ofert - dostawa paliw.pdf

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - termin.pdf

 

 

Modyfikacja SWZ.pdf

 

 

Odpowiedzi do zapytań.pdf

 

 

zał. nr 6 Projekt umowy - po modyfikacji.pdf

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

 

 

 

Przetarg na dostawę paliw płynnych

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

SWZ olej.pdf

 

zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc

 

zał. nr 2 Oświadczenie dot. spełnienia warunków.doc

 

zał. nr 3 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc

 

zał. nr 4 Zobowiązanie ....doc

 

zał. nr 5 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc

 

zał. nr 6 Projekt umowy.pdf

 

zał. nr 7.pdf

 

 

 

 

 

Świadczenie usług w zakresie ochrony nieruchomości i mienia w 2021 roku

 

 


 

 

„ Z powodu awarii pojazdu Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

   zmuszony jest przełożyć wynikający z harmonogramu termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych

   z rejonu 7 (Tumidaj, Teresin, Bardzinek, Pniewko, Kopy, Ostałów, Bielice, Franki, Raszynek, Suchodoły,

   Stara Wieś, Wychny, Nowe Jankowice, Kopyta, Jankowice) z dnia 15.02.2021 roku na dzień 22.02.2021 roku.

   Przepraszamy za utrudnienia.”

 

„ Ze względu na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia pojemników na odpady

w trakcie występowania ekstremalnie niskich temperatur Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zmuszony jest przełożyć wynikający z harmonogramu termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z rejonu 6

 (Skłóty, Pomarzany, Szubina, Iwiczna, Kajew) z dnia 11.02.2021 roku na dzień 17.02.2021 roku.

 
Przepraszamy za utrudnienia.”
 
UWAGA
Zastrzegamy sobie prawa do zmiany harmonogramu odbioru odpadów z powodu złych warunków atmosferycznych, które mogą się nadal utrzymywać.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ze względu na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia pojemników na odpady w trakcie występowania ekstremalnie niskich temperatur Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zmuszony jest przełożyć wynikający z harmonogramu

termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z rejonu 6 (Skłóty, Pomarzany, Szubina, Iwiczna, Kajew) z dnia 11.02.2021 roku na dzień 17.02.2021 roku.

Przepraszamy za utrudnienia.”

 

UWAGA

Zastrzegamy sobie prawa do zmiany harmonogramu odbioru odpadów z powodu złych warunków atmosferycznych, które mogą się nadal utrzymywać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona internetowa WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

 

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że wszelkie informacje na temat wywozu odpadów, dzierżawy i zakupu pojemników można uzyskać pod numerami telefonów:

/24/ 252-33-60, bądź numerem 603-777-088

 

lub osobiście

w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

w Krośniewicach przy ul. Paderewskiego 3

(pokój Nr 2)

 

 

W 2011 roku wybudowaliśmy kolejną kwaterę na odpady przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.