Przetargi

 

 

 

Informacja o wyborze oferty - paliwo.pdf

 

 

INFORMACJA z otwarcia ofert - dostawa paliw.pdf

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - termin.pdf

 

 

Modyfikacja SWZ.pdf

 

 

Odpowiedzi do zapytań.pdf

 

 

zał. nr 6 Projekt umowy - po modyfikacji.pdf

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

 

 

 

Przetarg na dostawę paliw płynnych

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

SWZ olej.pdf

 

zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc

 

zał. nr 2 Oświadczenie dot. spełnienia warunków.doc

 

zał. nr 3 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc

 

zał. nr 4 Zobowiązanie ....doc

 

zał. nr 5 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc

 

zał. nr 6 Projekt umowy.pdf

 

zał. nr 7.pdf

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na "Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego"

 

Ogłoszenie o zamówieniu (14.09.2018 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert (24.09.2018 r.)

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.10.2018 r.)

 

 

 

     Budowa kwatery nr V we Frankach wraz z drogami, placami i infrastrukturą towarzyszącą.

 

   

   Ogłoszenie o zamówieniu.Pdf

 

   SIWZ Budowa kwatery nr V.Pdf

 

   załącznik nr 8 umowa - budowa kwatery.Pdf

 

   załącznik nr 9.Zip

 

   załącznik nr 10.Zip

 

   załącznik nr 11.Zip

 

   załącznik nr 12.Zip

 

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

    Odpowiedż na pytania i modyfikacja SIWZ

 

    Dokumentacja geologiczna

    

    Odpowiedż na pytania 04.07.19

 

    Modyfikacja siwz - budowa kwatery-1

 

    ZAŁĄCZNIK NR 2 po modyfikacji-2

 

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

 

    Protokół z otwarcia ofert

 

    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej kwatera

 

    

   Budowa hali przyjęcia odpadów wraz z przeniesieniem sortowni mobilnej i kontenerowego zaplecza socjalnego

 

    Ogłoszenie o zamówieniu

 

    SIWZ sortowania

 

    załacznik nr 6 sortownia

 

    załącznik nr 6_1 sortownia

 

    zal.nr 6

 

    zał nr 6_1

 

    zał. nr 6_2

 

    zał. nr 6_3

 

    ZAŁĄCZNIK NR 7

 

    załacznik nr 9 sortownia

 

    załacznik nr 10 umowa sortownia

 

    ZAŁĄCZNIK NR 11

 

    zał. nr 6_4

 

    

    Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania sortownia.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

   Budowa hali przyjęcia odpadów wraz z przeniesieniem sortowni mobilnej i kontenerowego zaplecza socjalnego

   Przetarg II

 

 

 

    Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

    SIWZ sortowania.pdf

 

    DTR.pdf

 

    załacznik nr 6 sortownia

 

    załącznik nr 6_1 sortownia

 

    zal.nr 6

 

    zał. nr 6_1

 

    zał. nr 6_2

 

    zał. nr 6_3

 

    zał. nr 6_4.pdf

 

    ZAŁĄCZNIK NR 7.pdf

 

    załacznik nr 9 sortownia.zip

 

    załacznik nr 10 umowa sortownia.pdf

 

    Ogłoszenie o zmianie ogloszenia -zuk.pdf

 

    Odpowiedź i modyfikacja SIWZ-zuk.pdf

 

    Protokół z otwarcia ofert.pdf

 

    Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.docx

 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

 
 

Przetarg nieograniczony na "Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego"

 

Ogłoszenie o zamówieniu (14.09.2018 r.)

 

Informacja z otwarcia ofert (24.09.2018 r.)

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.10.2018 r.)

 

 

 

     Budowa kwatery nr V we Frankach wraz z drogami, placami i infrastrukturą towarzyszącą.

 

   

   Ogłoszenie o zamówieniu.Pdf

 

   SIWZ Budowa kwatery nr V.Pdf

 

   załącznik nr 8 umowa - budowa kwatery.Pdf

 

   załącznik nr 9.Zip

 

   załącznik nr 10.Zip

 

   załącznik nr 11.Zip

 

   załącznik nr 12.Zip

 

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

    Odpowiedż na pytania i modyfikacja SIWZ

 

    Dokumentacja geologiczna

    

    Odpowiedż na pytania 04.07.19

 

    Modyfikacja siwz - budowa kwatery-1

 

    ZAŁĄCZNIK NR 2 po modyfikacji-2

 

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

 

    Protokół z otwarcia ofert

 

    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej kwatera

 

    

   Budowa hali przyjęcia odpadów wraz z przeniesieniem sortowni mobilnej i kontenerowego zaplecza socjalnego

 

    Ogłoszenie o zamówieniu

 

    SIWZ sortowania

 

    załacznik nr 6 sortownia

 

    załącznik nr 6_1 sortownia

 

    zal.nr 6

 

    zał nr 6_1

 

    zał. nr 6_2

 

    zał. nr 6_3

 

    ZAŁĄCZNIK NR 7

 

    załacznik nr 9 sortownia

 

    załacznik nr 10 umowa sortownia

 

    ZAŁĄCZNIK NR 11

 

    zał. nr 6_4

 

    

    Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania sortownia.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

   Budowa hali przyjęcia odpadów wraz z przeniesieniem sortowni mobilnej i kontenerowego zaplecza socjalnego

   Przetarg II

 

 

 

    Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

 

    SIWZ sortowania.pdf

 

    DTR.pdf

 

    załacznik nr 6 sortownia

 

    załącznik nr 6_1 sortownia

 

    zal.nr 6

 

    zał. nr 6_1

 

    zał. nr 6_2

 

    zał. nr 6_3

 

    zał. nr 6_4.pdf

 

    ZAŁĄCZNIK NR 7.pdf

 

    załacznik nr 9 sortownia.zip

 

    załacznik nr 10 umowa sortownia.pdf

 

    Ogłoszenie o zmianie ogloszenia -zuk.pdf

 

    Odpowiedź i modyfikacja SIWZ-zuk.pdf

 

    Protokół z otwarcia ofert.pdf

 

    Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.docx

 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................