Organy i władze ZUK Sp. z o.o.

 

Zgromadzenie Wspólników – 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki posiada Gmina Krośniewice

Rada Nadzorcza:
Rafał Kotliński - przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Grodecki - sekretarz Rady Nadzorczej
Aleksandra Roze-Mordzak- członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd:
Krzysztof Janiak - Prezes Zarządu