Informacje podstawowe

 

Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o.
99-340 Krośniewice, ul. Paderewskiego 3
tel./fax (24) 252-33-60

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Siedziba Zarządu, Księgowość

99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 34

tel./fax (24) 253-25-06

 

Składowisko Odpadów

99-340 Krośniewice, Franki

tel./fax (24) 356-81-02

NIP: 775-256-80-66
Regon: 100380844

 

Adres WWW:

www.zuk-krosniewice.pl

 

Adresy poczty e-mail:

zuk-krosniewice@home.pl
kierownik.zuk-krosniewice@home.pl
skladowisko.franki@op.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – Numer KRS 0000286804

Kapitał zakładowy opłacony w całości 2 639 500,00 zł.
 

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Krośniewicach

62 9023 0006 0000 4691 2000 0010