OFERTA PRACY DLA KSIĘGOWEJ/KSIĘGOWEGO

Znasz kogoś, kto ma talent do liczb i pasję do pracy z nimi? A może myślisz w tym momencie o Sobie?


Jeśli odpowiedziałeś/aś TAK na powyższe pytania -  mamy świetną wiadomość! Poszukujemy nowego członka zespołu na stanowisko Księgowy/Księgowa.

OFERTA PRACY DLA KSIĘGOWEJ/KSIĘGOWEGO

Wymagania:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

4) ukończenie ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w pełnej księgowości,

5) znajomość ustaw o rachunkowości, przepisów ustaw podatkowych i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, ubezpieczeń społecznych oraz płacowych,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

7) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego (w szczególności ustawy o samorządzie gminnym),

8) wiedza specjalistyczna z zakresu znajomości przepisów prawa związanych z  zakresem wykonywanych zadań, w szczególności ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,

9) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

10) dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office, programu BESTI oraz innych programów księgowych i budżetowych,

11) dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w tym praktyka na kierowniczym stanowisku w pionie finansowo-księgowym.

Dodatkowe atuty:

a) umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

b) doświadczenie na podobnym stanowisku w spółkach handlowych,

c) umiejętność podejmowania decyzji, planowania i organizacji pracy, odpowiedzialność. 


Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie z umową o pracę, 
  • Możliwość rozowju zawodowego i poszerzania umiejętności,
  • Przyjazne środowisko pracy,
  • Satysfakcjonujące wynagrodzenie.


Jeśli jesteś zainteresowany/a tym ogłoszeniem to zapraszamy do aplikowania poprzez przesłanie CV (mile widziany list motywacyjny):

  • drogą mailową: kadry@zuk-krosniewice.pl
  • pocztą na adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 99-340 Krośniewice, ul. Łęczycka 34 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko księgowego/księgowej".

Termin składania zgłoszeń: 31 marca 2024 roku.


Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym terminie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej:  www.zuk-krosniewice.pl