Podziękowania

W dniu dzisiejszym tj. 27.04.2023 r. na ręce Prezesa Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Krośniewicach Pana Piotra Manelskiego zostały złożone podziękowania od Burmistrza Krośniewic Pani Katarzyny Erdman za współpracę przy organizacji "Sprzątania Świata 2023".