Informacje

 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. powstał w 2007 roku.
Specjalizujemy się w wywozie oraz unieszkodliwaniu poprzez składowanie na składowisku nieczystości stałych.

 

Zasięgiem naszego działania w zakresie zbiórki i transportu odpadów na składowisko obejmujemy:
- miasto Krośniewice,
- gminę Krośniewice,
- gminę Daszyna,
- gminę Ostrowy,
- miasto Kutno

 

Zajmujemy się również eksplotacją gminnego składowiska odpadów znajdującego się w miejscowości Franki.